چاپ
دسته: فیلم های آموزشی
بازدید: 6155

در این فیلم، در مورد عینک و نحوه استفاده درست از آن بحث شده است. این در حالی است که بسیاری از بیماران عینک را دست کم می گیرند ولی اطلاعات چندانی از آن ندارند.