چاپ
دسته: فیلم های آموزشی
بازدید: 6650

در این فیلم، شرایط استفاده از لیزر برای درمان عیوب انکساری بررسی شده است.